Szerzői jog

A Weboldalon található tartalom Némethné Gál Andrea szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A termékek, a termékek magyar elnevezései, a termékleírások, illetve kapcsolódó képanyagok, rendelkezések, tartalmak egyedi, saját fordítású feldolgozások, azok kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozatala Némethné Gál Andrea írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. A fentiektől eltérni csak Némethné Gál Andreával kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén Némethné Gál Andrea a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti. Amennyiben további kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal!