a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: NémethnéHT – Elállási Felmondási nyilatkozat 1.0 Gál Andrea EV.
Postai cím: 8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 26.
Telefon: 06-30/2262149
E-mail cím: happytextil@gmail.com

Alulírott(ak) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:
(itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás Fogyasztó általi megjelölése)
……………………….………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: ……….……………………
(A megfelelő jelölendő: amennyiben már átvette a terméket, az átvétel időpontját húzza alá,
amennyiben még nem, de már létrejött a szerződés, a szerződéskötés időpontját kell aláhúznia.)
A fogyasztó neve:
……………………….………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó címe:
……………………….………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………

Kelt: ………………………………… …………….. …… …….

………….……………………………………………
A fogyasztó aláírása
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén!)

 

Nyomtatvány letöltése