ÁSZF

A www.happytextil.hu

elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó weboldal

Általános Szerződési Feltételei.

Verziószám: 1.0
Közzététel dátuma: 2019.01.15.-től

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás
www.happytextil.hu weboldalán (továbbiakban: weboldal) – az ÁSZF elfogadásával –
létrejött jogviszonyokra terjed ki.
Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az
Igénybe vevő, így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, illetve
jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő – weboldalon keresztül létrejött –
szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az
igénybe vevők részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden fontos tényről és körülményről.
Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre vonatkozó jogok és kötelezettségek kizárólag a
Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.
Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a Vállalkozás által – több szerződés megkötése céljából –
egyoldalúan, az Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír,
amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő (másik) fél egyedileg
nem tárgyalt meg.
A weboldalon (keresztül) megvásárolható termékek azok részére elérhetők, akik az ÁSZF
tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerték majd azt elfogadták.
Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:
– Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy
– Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.
– Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy.
Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően
történt, így különösen:
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény,
– az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény,
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
– a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II. 26.) Korm. rendelet.
! Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa
el az ÁSZF tartalmát!

1. A Vállalkozással kapcsolatos adatok
a.) A vállalkozás adatai
Név: Némethné Gál Andrea
Cím: 8220 Balatonalmádi, Szabadság u. 26.
E-mail cím: happytextil@gmail.com
Telefonszám: +36302262149
A regisztráló hatóság neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási
Hivatala Okmányirodai Osztály Balatonalmádi

Nyilvántartási szám 32502336
Adószám HU 66189387-2-39
b.) Tárhelyszolgáltató adatai
Név: DotRoll Kft
Székhely címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
E-mail cím: support@dotroll.com

2. Általános rendelkezések
2.1. A szerződés nyelve
Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a weboldal, az ügyintézés és a
panaszkezelés nyelve magyar.
2.2. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége
Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem
írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel
arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozás,
Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem iktatja, de rögzíti a szerződéskötés
dátumát, valamint tárolja – és a weboldalon elérhetővé teszi – az érvényben lévő és hatályon
kívül helyezett minden ÁSZF-et (azokat a hatályba lépés dátumával és verziószámmal lát el),
így mind a Vállalkozás, mind pedig az Igénybe vevő részére hozzáférhetővé válik a szerződés
bármely későbbi időpontban.
Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának
nyitó oldalán. Az ÁSZF változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a
Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et. A Vállalkozás az ÁSZF-et a
közzétételének napjának dátumával és verziószámmal lát el, módosítás esetén a módosított
ÁSZF-et közzéteszi. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz az Igénybe vevő
kifejezett hozzájárulását adta, ami hozzájárulást az Igénybe vevő a következő vásárlás során
történő ÁSZF elfogadásával tud megtenni.

2.3. Magatartási kódex
A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal
kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2.4. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel
való együttműködési képessége
A weboldal a HTTP protokollt használja arra, hogy web-dokumentumokat jelenítsen meg az
Interneten keresztül – HTML formátumú weboldalán – az Igénybe vevő számára.
Az így (HTTP protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek,
továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb
verzióin) keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely alkalmas az
említett böngészők futtatására.
A felhasználói élmény megfelelősége érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról,
hogy a megfelelő böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a
rendelkezésére.
A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és
műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.
A Vállalkozás nem felelős az Interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az
Interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok
bármilyen okból is következtek be.

2.5. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi
intézkedések
A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban
a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket, illetve
telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén
található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.
A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön
hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal
részeként jelenítse meg.

3. A megvásárolható termékek
3.1. A weboldalon megvásárolható termékek
A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges
tulajdonságait, így a termék árát, – amennyiben szükséges – egységárát, járulékos költségeit
(különösen: a szállításért és a csomagolásért felszámított költségek) valamint megjeleníti a
termék fotóját/fotóit. A termékek adatlapján megjelenített képek egyes esetekben eltérhetnek
a valóságtól, illusztrációként szerepelhetnek.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben
előírt áfát és a csomagolási költséget is, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját és
utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a bruttó áron felül fizetendők.

Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az
Igénybe vevőt az akcióról és annak paramétereiről.

4. A vásárlás általános rendje
A weboldalon keresztül rendelni csak regisztrációval lehetséges, a nap 24 órájában.
Csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni. A
Magyarország területén kívüli, illetve egyéb címre történő szállítás lehetséges, minden ilyen
esetben a Szolgáltató E-mailben előre egyeztet a vásárlóval a felmerülő plusz szállítási
költségről. A megrendelés és szállítás költségét előre utalással szükséges teljesíteni.
A termék vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződési jognyilatkozat
megtétele (az ÁSZF elfogadása) minden esetben fizetési kötelezettséget von maga
után!

5. A szerződéskötés folyamata
5.1. A szerződés lépései és technikai feltételei
a. A megvásárolható termék a “Kosárba rakom” feliratra vagy a termék oldalán az ugyan ezen
felirattal ellátott gombra kattintva lehet a kosárba tenni. Vannak termékek, amelyek többféle
paraméterrel kaphatók, ez esetben ki kell választani a szükséges méretet, színt, stb, majd a
kívánt mennyiséget az adott terméknél megadott mennyiségi egység szerint. Egy-egy
termékből egyszerre több is vásárolható.
b. A kosárba tételt követően a kosárba rakott termékek a weboldal fejrészében található “Kosár”
feliratú gombra kattintva nyitható meg, ahol lehetőség van a kosárba tett termékek törlésére
és mennyiségének módosítására. A kosár a weboldal jobb felső részén található kosár ikonnal
is megnyitható bármikor a vásárlási folyamat során.
c. Kosár tartalma
A kosárban lévő termékek mennyiségét az Igénybe vevő tetszése szerint módosíthatja (a
mennyiség átírásával, illetve a plussz-mínusz gombok megnyomásával). Fontos, hogy ha
módosítja a mennyiséget, akkor a “Kosár frissítése” felirattal ellátott gombra rá kell
kattintani, hogy a kosár tartalma frissítésre kerüljön. A termék törlése a törölni kívánt
termék sorának elején lévő kis “X” ikonra kattintással lehetséges.
A kosárban lévő termékek összesen bruttó összege a “Részösszeg”-nél, a szállítási díj a
“Szállítás”, a teljes fizetendő végösszeg a “Végösszeg” felirat mellett található.
Amennyiben folytatni szeretné a vásárlást, a “Nyitó oldal” vagy a “Termékeink” menüpontra
kattintva teheti meg. Abban az esetben, ha szeretné befejezni a vásárlást a “Tovább a
Pénztárhoz” gombra kell kattintania.
d. Pénztár
Bejelentkezés
A pénztárba belépve tud a már regisztrált Igénybe vevő bejelentkezni (ha még nincs
bejelentkezve) a “Kattints ide a bejelentkezéshez” szövegre kattintva. A kattintás után kell
megadni a felhasználónevet vagy email címet és a jelszót majd a “Bejelentkezés” gombra kell
kattintani.
Regisztráció
Ha még nem regisztrált az Igénybe vevő, de szeretne regisztrált tag lenni, akkor a

“Számlázási adatok” alatt található “Fiók létrehozása?” szöveg előtti jelölőnégyzetet kell
pipálnia (ezzel lehet kezdeményezni a vásárlással egybekötött regisztrációt).
Abban az esetben, ha az Igénybe vevő nem szeretne bejelentkezni vagy regisztrálni,
vendégként (regisztráció nélkül) is vásárolhat.
Számlázási és szállítási adatok
Az Igénybe vevő a pénztárban tudja megadni a számlázási adatokat, illetve ha a számlázási
címtől eltérő címre szeretné kérni a szállítást, a “Szállítás másik címre?” felirat előtti
jelölőnégyzetet kell pipálni, majd ezután megadni a kért címadatokat.
Regisztrált Igénybe vevőknek, ha bejelentkeznek, ezen adatok automatikusan megjelennek,
nem kell újból beírni, de ha változás történt, az adatok átírhatók.
A szállítási adatoknál a “Rendelés jegyzetek” résznél lehet megadni a futárnak vagy a
Vállalkozásnak szánt megjegyzéseket, mint pl: érkezéskor hívjanak fel mobilon, vagy, hogy 4-
es kapucsengő, illetve, hogy a rendelést mondjuk egy fix napon kéri teljesíteni, stb.
Rendelés tartalma és fizetési információk
Itt ismételten áttekinthetők a rendelés részletei, így a megrendelésre kerülő áruk neve, azok
bruttó összege (részösszeg) és a szállítási díj, valamint a fizetendő bruttó végösszeg.
Amennyiben az Igénybe vevő módosítani szeretne a rendelésén, vissza kell lépnie a kosárba
és az előzőekben leírt módon korrigálhatja azt. Amennyiben az Igénybe vevő mindent
rendben talált, ki kell választania a fizetési módot.
A fizetési módok közül a felsorolt lehetőségek előtti kis körre kattintással lehet kiválasztani a
megfelelőt. A kiválasztást követően az Igénybe vevő további információkhoz jut a választott
fizetési móddal kapcsolatban.
Rendelés zárása
Amennyiben az igénybe vevő kiválasztotta a fizetési módot, el kell fogadnia az ÁSZF-et és –
amennyiben a rendeléssel együtt hozza létre felhasználói fiókját – nyilatkoznia kell az
Adatkezelési Tájékoztató elolvasását és megértését az ezirányú nyilatkozat előtti kis jelölő
négyzetre történő kattintással (pipálással).
A megrendelés zárásához az Igénybe vevőnek rá kell kattintania a “Megrendelés elküldése”
feliratú gombra.
Megerősítés
A megrendelés elküldése után – amennyiben az Igénybe vevő nem a bankkártyás fizetési
módot választotta – a rendelés megerősítésre kerül a weboldalon, ahol a rendelést leadó
Igénybe vevő ismételten áttekintheti a rendeléssel kapcsolatos adatokat.
Amennyiben az Igénybe vevő a bankkártyás fizetési módot választott, a rendelés
aktiválásakor elérhetővé válik az online fizetési felület, ahol is az igénybe vevő teljesítheti
fizetési kötelezettségét. A fizetendő végösszeg – a megrendelés összesítése alapján – minden
költséget tartalmaz!
e. Az Igénybe vevő a rendelés aktiválását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül
e-mailben kapja meg a fogyasztói szerződése – Vállalkozás általi – megerősítését
(továbbiakban: visszaigazolás). A visszaigazolás tartalmazza a vásárolt termék
megnevezését, mennyiségi egységét, mennyiségét, egységárát, összesen értékét, fizetés
mód megjelöléseként az utánvétet és a szállítási költséget (a szállítási költség tartalmazza a
csomagküldés díját, az utánvét pénzkezelési díját és a csomagolást is), linket az alkalmazható
Eljárási/felmondási tájékoztatóhoz és elállási/felbontási nyilatkozat minta letöltéséhez való
linket.
f. A létrejött szerződés adatai véglegesek, így az elküldés után az Igénybe vevő által nem
módosíthatók.

g. Amennyiben a visszaigazolás az előírt határidőn belül az Igénybe vevőhöz nem érkezik meg,
az Igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Vállalkozáshoz, illetve a Igénybe
vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Vállalkozás kizárja a
visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert az
Igénybe vevő rossz e-mail címet adott meg a rendelés során, vagy az Igénybe vevő e-mail
fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
h. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 – 16:00 óra között történik.
i. Vállalkozás fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben,
vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Igénybe vevővel történő
egyeztetést követően kerülhet sor!
j. Amennyiben a feldolgozás során kiderül, hogy a rendelés nem teljesíthető, úgy azt a
Vállalkozás elutasítja, és erről, valamint az elutasítás okáról értesítést küld az igénybe vevő e-
mail címre. Az elutasítást követően az Igénybe vevő újból rendelést adhat a weboldalon.
k. Ha a Vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, a Vállalkozó erről az Igénybe
vevőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint a Vállalkozás az Igénybe vevő által fizetett
összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. E kötelezettség
teljesítése Vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
l. A Fogyasztónak minősülő Igénybe vevő – amennyiben a megvásárolt termékre vonatkoztatva
lehetséges – az elállás szabályai szerint élhet elállási jogával.

5.2. Az adatbeviteli hibák kijavítása
A kosárba tett áru, illetve annak a rendelés során választható paraméterei (különösen típus és
mennyiség) – amennyiben erre igény merülne fel – módosíthatóak. A bevitt adatokat az
igénybe vevő a kosárba történő belépés után tudja módosítani – a vásárlási folyamat során, a
rendelés elküldését (aktiválását) megelőzően bármikor -, illetve a rendelési folyamat végén
történő ellenőrző felületen.
Ezen kívül a Vállalkozás a hiányos vagy hibás (nem megfelelő karakterek) adatbevitel esetén
hibaüzenet megjelenítésével biztosítja az adatbeviteli hibák felismerhetőségét.

5.3. Fizetés, fuvarozás, teljesítési határidő és kiszolgáltatás
a. Fizetés
Az Igénybe vevő a weboldalon különféle fizetési módok közül tud választani. Termék
vásárlása esetén:
– előre utalás ;
– utánvétel (az áru átvételével egyidejűleg, készpénzben a futárnál).
Utánvétel történő fizetési mód esetén a fizetés a Vállalkozás megbízott partnere
(futárszolgálat) részére történik készpénzben, a termék kiszolgáltatásakor (átadásakor) és
forintban. Ha a megrendelt áru vételárát egy héten belül nem utalja át, illetve nem egyenlíti ki
bankkártyás fizetéssel, úgy munkatársunk megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy
tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül a megrendelést a leadást
követően 30 nap után töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.
A fizetés minden fizetési mód esetén forintban történik.
b. Teljesítési határidő

Termékértékesítés esetén a Vállalkozás – abban az esetben, ha a megrendelt termékből van
raktáron, 2-4 munkanapon belül teljesíti a termék kiszolgáltatására vonatkozó kötelezettségét.
A Vállalkozás készleteit meghaladó vagy raktáron nem lévő termékeink rendelésének
teljesítési határideje 1-3 hét. Visszaigazolásunkban – telefonon, vagy e-mail-ben – (nem az
automata visszaigazolásban) pontos információkat szolgáltatunk a megrendelt termékek
várható szállítási idejéről, körülményeiről.

c. Fuvarozás
Termék kiszolgáltatása esetén a csomag tartalmazza a megrendelt terméket.
A csomag nem tartalmazza az elektronikus úton már átadott dokumentumokat, így a számlát
(e-számla), „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló
tájékoztató”-t, valamint az “Elállási/Felmondási Tájékoztató”-t és Elállási/Felmondási
Nyilatkozat mintát, továbbá az ÁSZF-et.
A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
Szállítási/fuvarozási díj: 1.200 HUF
A 20.000 forintot elérő vagy azt meghaladó rendelések esetén a Vállalkozás nem számít fel
szállítási díjat.

d. Kiszolgáltatás termék vásárlása esetén
A kiszolgáltatás az áru Igénybe vevőnek történő átadását jelenti. Arra az esetre, ha a
visszaigazolásban – a Vállalkozás által – megjelölt időszakban az Igénybe vevő nem tudja
megoldani az áru átvételét, a visszaigazolást követően írásban (e-mailben) más nagykorú
személyt is megnevezhet maga helyett átvételre jogosultként.
Abban az esetben, ha a szállítási cím vagy az átvétellel kapcsolatos megjegyzés nem
egyértelmű, a Vállalkozás telefonon egyeztet az Igénybe vevővel. Ilyen esetekben a
kiszállításról akkor intézkedünk, ha a fenti egyeztetések után pontosításra kerültek a
kiszolgáltatáshoz szükséges adatok.
Az Igénybe vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken,
csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés
esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt
Vállalkozás nem fogad el!
e. Kiszolgáltatási akadály és annak anyagi következményei
Kiszolgáltatási akadálynak minősül, ha a visszaigazolásban megjelölt időintervallumban a
megadott szállítási helyen és időpontban nincs jelen sem az Igénybe vevő, sem (ha van ilyen)
az átvételre jogosult személy. Ez esetben a Vállalkozás vagy annak fuvarozással megbízott
partnere megkísérli felvenni a kapcsolatot a Igénybe vevővel – előbb a helyszínen, telefonon
azonnali válasz hiányában pedig a megadott e-mail címen –, a kiszolgáltatás helyének és
időpontjának újabb egyeztetése érdekében. A kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén a
Vállalkozás jogosult elállni a szerződéstől, melyről írásbeli értesítést küld a Fogyasztónak az
e-mail címre.
Amennyiben a kiszolgáltatásnak az akadálya az, hogy az Igénybe vevő által átvételre
jogosultként megnevezett személy még nem töltötte be a 18. életévét, vagy erről nem lehet
teljes bizonyossággal meggyőződni, akkor a Vállalkozás vagy annak csomagküldést végző
megbízottja az előzőleg meghatározottak szerint újabb egyeztetést kísérel meg az Igénybe
vevővel, annak eredménytelensége esetén pedig eláll a szerződéstől.

A fent rögzített kiszolgáltatási akadályok az Igénybe vevő magatartásának felróható, illetve
érdekkörében bekövetkezett eseménynek minősülnek, melyre tekintettel elállás esetén a
Vállalkozás jogosult a kiszállítás díjára. Amennyiben a kiszállítás eredetileg díjmentes volt az
Igénybe vevő részére (pl.: a mennyiségi megrendelés esetén, értékhatár elérése miatt), a
Vállalkozás 1.200 Ft  kiszállítási díjat számol fel az Igénybe vevő részére.

f. Kupon használatának feltételei és a kuponok felhasználása
Kupon Felhasználási Feltételek
Általános kupon feltételek
A. Az online kupon nem váltható át pénzre, nem adható vissza belőle pénz, vagyis, ha a
vásárlás értéke nem éri el a kupon értékét, akkor az egész kupon felhasználásra kerül;
B. A lejárt online kupon nem használható fel;
C. Az online kupon átruházható harmadik személyre azáltal, hogy az Igénybevevő átadja a
kuponkódot a harmadik személynek. Az ilyen jellegű átruházás csak a kupon
Webáruházban történő felhasználására vonatkozik, a kupon megszerzésére nem;
D. A kupon általában akciós termékekre is érvényesíthető, de klubtagsági kedvezménnyel
nem minden esetben vonható össze (adott kuponról adott tájékoztatás szerint);
E. Az online kupon többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása tilos abban az
esetben is, ha a webáruházban egy kupon csak egyszer felhasználható;
F. A Vállalkozás kizárja felelősségét az Igénybe vevő oldalán, a kupon elfogadására, illetve
a kuponnal igénybe vehető szolgáltatásra, termékre, a kupon jogosulatlan
felhasználására vonatkozóan;
G. A Vállalkozás jogosult egyoldalú érvényességi idő vagy online kupon felhasználási
feltételeinek módosítására.
Kuponok beváltása (fizetés a kuponnal)
A Webáruházban lehetőség van arra, hogy az Igénybe vevő ún. kedvezménykupon
felhasználásával vásároljon.
A felhasználható kuponokat a vásárlás során tudja megadni az Igénybe vevő vagy a
Kosárban ("Kuponkód" mezőbe beírva majd a "Kupon beváltása" gombra kattintva) vagy
pedig a "Pénztárban" a "Van kuponod?" kérdés után megjelenő " Kattints ide a kód
megadásához" linkre kattintva megjelenő "Kuponkód" mezőbe beírva majd a "Kupon
beváltása" gombra kattintva.
A Webáruház a megadott kupon érvényességét (hogy az érvényes-e az adott termékre, illetve
lejárati dátumát) azonnal ellenőrzi és visszajelzi azt az Igénybe vevőnek, majd sikeres
kuponbeváltást követően a kuponnal kapott kedvezmény, illetve a kupon sorszáma megjelenik
a fizetendő összegben is.

6. A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe
vevők esetén
A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.
Az elállási/felmondási határidő:

– termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt – a fuvarozótól
eltérő – harmadik személy a terméket átveszi.
Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát
tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy
elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címére. Ebből a célból felhasználhatja a
Vállalkozás által a Visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető
Elállási/Felmondási Nyilatkozatmintát is.
A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által
teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás által
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A
Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig
visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt
visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.)
A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy
átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Kiegészítés a Kormányrendelet szerinti minta tájékoztatóhoz – Kivételek a webáruház
termékeivel kapcsolatos elállási jog alól; azaz a Fogyasztó nem élhet az elállási jogával
az alábbi esetekben:
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló
személyére szabtak;
b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl: táplálékkiegészítők);
d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel.
e) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
Fogyasztó személyére szabtak;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
vegyül más termékkel;
g) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7. Jótállás
A jótállás – hétköznapi és közismert nevén „garancia” – azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél
(eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült
minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű
használata vagy kezelése miatt keletkezett.
Jótállásnál tehát mindig a Vállalkozásnak kell bizonyítania, ha mentesülni akar a
felelőssége alól, hogy a hivatkozott hiba oka a teljesítés (például: áru átadása után keletkezett
és a terméket megvásárló Igénybe vevő nem rendeltetésszerű használatának a
következménye).
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.
A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött
szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő
jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
A kötelező jótállás időtartama 1 év – e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár – , amelynek
kezdő időpontja a termék a terméket megvásárló Igénybe vevőnek történő átadása, vagy ha
az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az
üzembe helyezés napja (tehát a jótállási idő nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik).
A Fogyasztó a (kötelező) jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás
esetében kérheti a termék kijavítását vagy cseréjét. A Fogyasztó a kijavítás iránti jótállási
igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is jelezheti. Ez esetben a
javítószolgálat köteles a Vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről.
A vállalkozásnak (vagy a javítószolgálatnak) törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy
kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Abban az esetben, ha a Vállalkozás vagy a javítószolgálat az átvételtől számított 15 napon
belül nem végezte el a javítást és a csere nem lehetséges (pl.: készlethiány miatt),
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti.
A Fogyasztó a hibát a Vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget
tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

8. Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek
A kellékszavatosság azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás
(a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a
vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért)
kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

A szavatosság körében a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már
a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat
okozta. Szavatosságnál a fogyasztói szerződésekre irányadó – azaz a Ptk. alapján
fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály – és a fő szabály alól kivételt
képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén
vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e,
hogy hibában (pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a
teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát annak
felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a
dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással
érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell
alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a
jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető
része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek.
Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek:
A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
– elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott
kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak – másik
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
érdeksérelmet; vagy
– másodsorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől
elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a
fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba
miatt elállásnak nincs helye.
A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott
okot.
A elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!
Kellékszavatossági igény érvényesítésekor – a szavatossági idő teljes időtartama alatt,
azaz itt nincs kivétel – a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a
Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel
lehetőségére és a panasz intézésének módjára.
A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését
igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát
vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.
A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági és jótállási igény bejelentését) a
fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó

szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben
meghatározott alapján – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett – “Jegyzőkönyv a
fogyasztói kifogásokról” elnevezésű dokumentumban rögzíti.

9. Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére
A termékszavatosság alapján a gyártó közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a
Fogyasztóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval (fogyasztóval) szemben.
Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a
konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus
megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli.
Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől,
hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem
lehet érvényesíteni.
A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.
A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő
határidőn belül, vagy a Fogyasztó/fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor
cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen
értelemszerűen a gyártó és a Fogyasztó/fogyasztó között nem jött létre szerződés, így
„pénzátadásra” vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:
1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;
2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog;
3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;
4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége
fennáll;
5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;
6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;
7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;

8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és
jogvesztő (nem elévülési).

10. A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti
legrövidebb időtartama
Három napos cseregarancia
Egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet
értelmében, a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében, ha a fogyasztó a fogyasztási
cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (vagy üzembehelyezéstől) számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt. Ez esetben a vállalkozás nem hivatkozhat Ptk.
szerinti aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
Tekintettel arra, hogy a kötelező jótállás idején a bizonyítási teher a kereskedő oldalán áll, így
a hiba gyártási eredetének felderítése érdekében akár szakvéleményezésre is küldhetik a
készüléket.
A három munkanapon belüli csereigény esetén a forgalmazó nem választhatja az áru
kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut – amennyiben van ugyanolyan árucikk a
forgalmazónál – előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni, az előzetes vizsgálatot igénylő
kijavításra nem ad a jogszabály lehetőséget, ebből értelemszerűen következik a
meghibásodott fogyasztási cikk azonnali kicserélésének kötelezettsége a forgalmazó részéről.
Jótállás
A “háromnapos cseregarancia” hatálya alá nem tartozó olyan tartós fogyasztási cikkek
esetében, amire kormányrendelet kötelező jótállást ír elő, a Fogyasztó a vásárlás napjától
(vagy beüzemelést igénylő termék esetében a beüzemelés napjától) számított egy éven belül
élhet jótállási kötelezettségével. Jótállási igény érvényesítésekor a jótállásra kötelezettnek 15
nap áll rendelkezésére, hogy a terméket megjavítsa. Amennyiben ez nem teljesül, a
Fogyasztó másik szavatossági jogra is áttérhet.
Kellékszavatosság
A Vállalkozás által forgalmazott termékekre vonatkozóan a Fogyasztó – a szerződés
teljesítésétől számított két éven belül – kellékszavatossági jogát (kijavítást, cserét,
árleszállítást, vagy végső soron el is állhat a szerződéstől) érvényesítheti, amennyiben a
termék hibája már a vásárláskor fennállt. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után
haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Termékszavatosság
Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolt ingó dolog a forgalomba hozatalkor hatályos
minőségi követelményeknek nem felelt meg, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a termék
forgalomba hozatalától számított két éven belül (a két év jogvesztő, nem elévülési).
(Szerződés hiányában a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/ időpontja,
hanem a gyártó által történő forgalomba hozatal (amikor a konkrét termék a gyártó
fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon).

11. Panaszkezelés
a. Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési
módja)
A Vállalkozás arra törekszik, hogy a Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül”
megoldja és a Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek
az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen
kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát
szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozással.
Szóbeli panasz kezelése
A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon
belül írásban – érdemben – válaszolja meg a fogyasztó részére. Amennyiben a Vállalkozás
elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.
A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok,
dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési
szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy
egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli (illetve ettől eltérő
módon tett) kifogás esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által közzétett jegyzőkönyvet
használja:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/sites/default/files/jegyzokonyvminta_szobeli_panaszrol_2.1.pdf
Írásbeli panasz esetén
A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc
napon belül írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz
a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.
A panasz elutasítása esetén – legyen az szóbeli vagy írásbeli – a Vállalkozás írásban
tájékoztatja a Fogyasztót – elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül – arról, hogy
panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a
vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi
eljárást.
A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:
Postai levelezési cím: Némethné Gál Andrea EV., H-8220 Balatonalmádi,

Szabadság u. 26.
E-mail cím: happytextil@gmail.com

b. Másodsorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot
A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben
fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető
honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a
fogyasztónak személyesen. A vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig a világhálón
folyik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik meg.
Az egy egyszerű regisztrációt követő bejelentkezés után könnyűszerrel nyújthatja be panaszát
az online békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető Testülethez
kerül.
Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven
napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben
van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik, ami a legnagyobb előnye ezen
vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell
utaznia, otthonából, az Interneten keresztül folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.
További információk az Online Vitarendezési Platformról a weboldal láblécében elhelyezett
linken keresztül érhető el.
c. Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével
A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében – jogszabályi kötelezettségének
eleget téve – igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a
vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön létre
egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel
kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.
A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások
– minőségével, biztonságosságával,
– és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
– valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott
szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő,
illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak
a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.
A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)
Fax: +36-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: www.bekeltetesveszprem.hu
További információk a Békéltető Testületekről a weboldal láblécében elhelyezett linken
keresztül érhető el.
d. Végső esetben forduljon a Hatósághoz
Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető
Testületnek, végső megoldásként forduljon a területileg illetékes járási hivatalhoz.
2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása.
Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el.
Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes
kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint járási hivatalt (mely hivatalok
hatásköre a járás területére terjed ki).
Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban benyújthatják, fontos
azonban tudni, hogy nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben
a benyújtott panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy
hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)
Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek
hatáskörrel.
A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő
esetekben, mint például az
– egységár-, eladási ár feltüntetésével,
– a termékek minőségi kifogásának kezelésével,
– szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása,
jogszerűtlenségének gyanúja miatt,
– az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban
– fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való
kiszolgálása kapcsán.
A területileg illetékes járási hivatal kereső a következő linken elérhető:
https://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

e. És, ha már nem maradt más megoldás, – legvégső esetben – forduljon Bírósághoz
Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a
szavatossági igény jogosságának megállapítása érdekében forduljon – lakhelye szerint
illetékes – Bírósághoz.

12. Adatvédelem
A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések

érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a
Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
A Vállalkozás, a Fogyasztó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési
Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli.
Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális verziója a weboldal láblécében elhelyezett
linken keresztül érhető el.

13. A szerződés hatálya
Jelen ÁSZF 2019.01.15. napján került közzétételre.
Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá,
amikor az igénybe vevő számára hozzáférhetővé válik és termék adás-vételére irányuló
szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal
megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban.

14. Záró rendelkezések
A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus
tárolása (kivéve: ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és
tárolása), feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.
Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő
lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a
Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi
feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar
jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés
nélkül is irányadók.

Jelen ÁSZF-sablon a www.web-jogi-megfeleles.hu terjesztésében elérhetővé tett ÁSZF minta alapján készült. Az ÁSZF-sablon
a szerzői jogról szóló törvény értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így tilos a
szerző engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

Minden jog fenntartva!

 

ÁSZF letöltése